skip to Main Content

Start jullie inclusiviteits-panel nu!

Geschreven door
Marco Sotthewes

Steeds meer bedrijven en gemeenten zijn in gesprek met mensen met een handicap en mensen uit andere groepen die vaak niet gehoord worden. Dat kan via belangenorganisaties, door gesprekken op straat, in de wijk, op scholen en in verpleeghuizen of op tal van andere manieren. De manier moet passen bij jouw organisatie of gemeente en het doel. 

Het inclusiviteitspanel bestaat veelal uit ervaringsdeskundigen met een fysieke of visuele handicap
Enter Here noemt dit een D&I-team. Een groep wordt gevraagd mee te denken of te reflecteren op plannen. Zo’n panel werkt enorm goed om bestaande kennis van een andere kant te belichten en te luisteren hoe anderen het ervaren. Zo kan er ook met hun rekening gehouden worden. Dat lukt beter als het panel op voorhand mandaat en status heeft gekregen. Daarbij is een dilemma hoe je informatie van ervaringsdeskundigen afweegt tegen die van experts. De panelleden hoeven geen expert te zijn op het gebied van toegankelijkheid of gastvrijheid bijvoorbeeld. Ze toetsen samen de ideeën aan de hand van een bestaand kader of ze kunnen vanaf het begin mee-ontwerpen.
 

Enter Here begeleidt gemeenten in het opzetten van een inclusiviteitspanel
We begeleiden zo’n panel én het ontwerpteam een jaar lang in hun rol met drie belangrijke vragen:


1.
Wat doe je ermee?
De rol van het panel moet vooraf helder zijn: hoe de participatie iets oplevert. Wordt in co-creatie het gemeentelijk kader getoetst? Is er ook budget vrijgemaakt om maatregelen te nemen waar het panel mee komt? 

2. Wat zijn de belangen van deze groepen?
Vaak is een panel opgezet vanuit toegankelijkheid. Er nemen mensen deel met een lichamelijke of visuele handicap. Het VN-verdrag nodigt uit om ‘mensen met een handicap’ zo breed mogelijk te bezien. Inclusie gaat breder dan alleen toegankelijkheid. Het vraagt ook aandacht voor groepen met een niet-westerse achtergrond, laaggeletterden, mensen met psychische ziektes of klachten. Kortom: inclusief denken en doen is heel breed, bijna oneindig. Hoe geef je dat de ruimte?  

3. Hoe adapteert de organisatie de inzicht en advies?
Het is altijd lastig om innovatieve participatie toe te laten in een bestaand proces. De ideeën en beelden kunnen het huidige plan flink in de weg zitten, zelfs als het een verbetering is. We kunnen niet verwachten dat alle collega’s van de één op de andere dag goed omgaan met een inclusiviteitspanel, daar is tijd, training en coaching voor nodig.  

Een inclusiviteitspanel kan veel zaken aan het licht brengen die tot betere samenwerking tussen diverse collega’s kan leiden. Wij zien het panel ook een rol hebben in de aanpassing van openbare gebouwen. De kennis over het gebruik van een gebouw door gehandicapten en andere groepen mensen onvoldoende worden gehoord, is nog te vaak afwezig of te bagatelliseren bij de experts en bij de planontwikkelaars die worden ingehuurd. Zowel bij nieuwbouw, renovatie als bij dagelijks beheer speelt inclusie een grote rol bij medewerkerstevredenheid. 

 Het opzetten en begeleiden van een D&I-team is een van de negen producten van Enter Here. Maar ook een leergang D&I wat zorgt voor verankering van de werkwijze, inzichten en verbeteringen is voor veel gemeentes goed.  

Stuur mij een mail met je mening of reactie of als je vragen hebt.

Vragen en antwoorden

Mensen die werken voor bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie voorstaan zijn gelukkiger. Medewerkers die gelukkiger zijn, functioneren beter en dit leidt meestal tot betere bedrijfsresultaten.

Enkele onderzoeken:

 • ‘Organisaties met een duidelijke missie rond gendergelijkheid en etnische diversiteit realiseren tot 33% meer resultaten en winst’ (2019, R. Williams)
 • ‘Boardmembers met een grote diversiteit zijn meer geneigd om innovaties aan te gaan en halen 19% meer resultaat hierdoor’ (2018 McKinsey)
 • ‘Klanten en investeerders zoeken naar diverse en inclusieve bedrijven, ze waarderen dit en zijn sneller geneigd te investeren in een duurzame relatie’
(2019, R. Greenfield in Bloomberg News)
 • ‘Organisaties die diversiteit en inclusie negeren, lopen risico op discriminatie, onverantwoord gedrag, hoge uitstroom van medewerkers en fraude’
(2019, US Equal Employment Opportunity Commission)

In veel bedrijven en organisaties is de groep minderheden samen groter dan de dominante groep. Dit wordt steeds bepalender voor de ontwikkeling van een organisatie die diversiteit en inclusie omarmt. Als een bedrijf of organisatie diverser wordt en inclusief wil zijn, moet ook daar serieuze aandacht komen voor de fysieke werkomgeving. Dit is logischerwijs een belangrijke verantwoordelijkheid van het FM.

Het is goed om je de volgende vragen te stellen:

 • Hoe staat het team van het FM tegenover diversiteit en gelijkheid?
 • Weet je hoe de medewerkers inclusie in de fysieke werkomgeving ervaren, ga je met hen in gesprek?
 • Kunnen HRM en FM op dit vlak samen optrekken en hoe dan?
 • Waar moet een veilige en gezonde inclusieve werkomgeving aan voldoen en hoe bereik je dat?
 • NEN, Toegankelijkheid 1814, Arbo, ITS, WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL zijn allemaal labels op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid, maar hoe zet je die in voor inclusiviteit?

Enter Here helpt je bij het beantwoorden van deze vragen en begeleidt het FM bij het opstellen van een strategische agenda.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Voor implementatie en verankering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving is continuïteit in de aanpak een vereiste. Enter Here adviseert daarom inclusie vast te leggen in een strategische agenda voor de gebouwde omgeving.
Verankering van diversiteit en inclusie past goed in certificeringen als WELL Building Standard, B Corp en BREEAM-NL.

Denk daarnaast aan de volgende punten:

 • Gebruik het maturity model van je FM-organisatie om dialogen over diversiteit en inclusie te initiëren.
 • Pas de WELL Building Standard voor bedrijfsgebouwen toe bij elke innovatie.
 • Stel een uitvoerende inclusiviteitsagenda voor specifiek gemeentelijke gebouwen op en voer die uit.
 • Zorg voor een constante dialoog om de verschillende ‘behoefte benoemende indicatoren’ te stroomlijnen en om te zetten in certificering.

 

Enter Here ondersteunt bij de verankering van de inclusieve fysieke (werk)omgeving en adviseert in de keuze van passende certificeringstrajecten. Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Inclusie in de gebouwde omgeving is een onderwerp waar vooral over wordt gesproken; harde wet- en regelgeving is er echter nog weinig. Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen bestaat wel regelgeving die (interieur)architecten behoren toe te passen (Bouwbesluit, NEN 1814, Arbo, ITS). De praktijk laat echter zien dat de gebruikers deze gebouwen vervolgens niet altijd als optimaal toegankelijk of als beter bruikbaar ervaren.
Enter Here ziet het als een van zijn taken om architecten te ondersteunen in een effectievere toepassing van de regelgeving. Daarnaast adviseren wij ook om indexen als de NEx, de Monitor Brede Welvaart en de Happy Planet Index toe te passen.

Voor kantoorgebouwen bestaan er labels en certificaten om de kwaliteit, energieprestatie of duurzaamheid van het gebouw te beoordelen. De certificering van een inclusieve fysieke (werk)omgeving staat nog in de kinderschoenen. De WELL Building Standard is in deze de meest toonaangevende. Het stelt weliswaar geen harde eisen, maar het certificaat beoordeelt onder meer de noodzakelijke samenhang tussen het FM en HRM om inclusie vorm te geven in de gebouwde omgeving.
Andere certificeermethodes als BREEAM-NL en B Corp ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de inclusieve fysieke (werk)omgeving.
Om inclusie en gelijkheid te kunnen waarborgen binnen de thema’s duurzaam en gezond bouwen is aandacht voor diversiteit een vereiste.
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Nederlandse ratificering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit VN-Verdrag omvat alle soorten handicaps die mensen in elke levensfase kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Een van de onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen, inclusief bijvoorbeeld het openbaar vervoer, parkeergarages en openbare toiletten voor iedereen.
Lang niet alle gemeenten hebben zo’n agenda en als ze al zijn opgesteld, ontbreekt het meestal aan concrete, praktische toepasbaarheid.

Enter Here heeft ervaring in het begeleiden van gemeenten bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s voor de Lokale Inclusie Agenda
met passende certificeringstrajecten.

Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Om tot een inclusieve (werk)omgeving te komen, is tijd nodig. Het onderwerp is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onder de begeleiding van Enter Here open je het gesprek over de inclusieve fysieke (werk)omgeving binnen jouw team, met andere afdelingen en met de directie of het bestuur.

Enter Here organiseert inspiratiebijeenkomsten om kennis over de inclusieve (werk)omgeving te delen. We nemen vervolgens jouw collega’s mee in onze actieworkshop, en we stellen een strategische agenda op. Daarnaast is het altijd mogelijk om een aanpak op maat te krijgen.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

De oprichters van Enter Here, Daan Schipper en Marco Sotthewes, hebben ruim twintig jaar ervaring in het domein van de gebouwde (werk)omgeving, met name als het gaat over hoe mensen functioneren in gebouwen.
Daan, met zijn achtergrond als interieurarchitect en workplace consultant, weet hoe je verschillende ideeën kunt verbinden. Hij kan als geen ander architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving ondersteunen bij het ontwerpen vanuit diversiteit en inclusie.
Marco kent als planoloog en vastgoedstrateeg de actualiteit op zowel het bestuurlijk niveau als bij de uitvoerende afdelingen. Hij helpt organisaties om diversiteit en inclusie te verankeren in hun strategie om zo ruimte te maken voor innovatie en vernieuwing.

Enter Here weet dat regelgevende instituten bij het veranderen van de fysieke (werk)omgeving een belangrijke rol spelen. Wij beschikken over brede kennis in de regelgeving die inclusiviteit en diversiteit mogelijk maakt, of juist dwarsboomt. Wij dragen deze kennis graag uit.
Wil je meer weten? Lees onze whitepaper of mail naar info@enterhere.nl.

Knop download onze whitepaper
Back To Top