OVER

HOE

WERKEN

WERKT


doet de inventarisatie voor De Bedrijfshandleiding.

De Bedrijfshandleiding laat zien wat de bedoeling van de werkomgeving is. De werkomgeving is een passende fysieke, virtuele en emotionele omgeving waar een medewerker zich veilig, begrepen en geborgen voelt. De houding en het gedrag van alle medewerkers draagt daaraan bij. Een doordachte, duurzame werkomgeving heeft een positief effect op efficiënt en productief werken.

De Bedrijfshandleiding is de sleutel tot deze duurzame werkomgeving. Het geeft handvatten om de omgeving te gebruiken zoals deze bedoeld is.


vat de inventarisatie samen tot De Bedrijfshandleiding.

De medewerkers vinden hier het ‘hoe en wat’ van het bedrijf terug. Dit draagt bij aan openheid en transparantie.

De vorm van De Bedrijfshandleiding bepalen we samen. We sluiten aan bij de cultuur van het bedrijf, waardoor de identiteit en het imago versterkt wordt.

06-29 033 262
info@enterhere.nl
daan-schipper-53174214
Talingstraat 148 A
3082 MH Rotterdam